VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017

Toimintavuosi oli perinneyhdistyksen kahdeksas. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Reserviupseerikoulun 120-kurssilla ollut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli 172 varsinaista jäsentä. Yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä, Raimo Riikonen ja Ilkka Ranta.

Yhdistyksen vuosikokous

Perinneyhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.5.2017 Karkialammen entisellä varus- kunta-alueella Rakennus 2:n neuvotteluhuoneessa Mikkelissä. Kokouksessa oli läsnä 58 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja 4 muuta kurssilaista. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Olli Puntila ja sihteerinä Jussi Manninen. Vuosikokouksen aluksi hiljennyttiin kunnioittamaan rivistä poistuneiden RUK 120-kurssilaisten muistoa.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen kertomus yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta ja yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 2016. Niin ikään hyväksyttiin hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuosikokous vahvisti yhdistyksen hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän ja valitsi hallituksen alkavaksi toimintavuodeksi.

Ennen vuosikokousta osanottajat nauttivat Karkialammella yhteisen lounaan Ravintola Pitopadassa, minkä jälkeen evl Juha Manninen Maavoimien Esikunnasta esitteli Maavoimien nykytilaa ja Maapuolustuksen johtamisjärjestelmää M-18. Vuosikokouksen jälkeen siirryttiin Mikkelin keskustaan, jossa tutustuttiin Päämajamuseoon, Viestikeskus Lokkiin ja Jalkaväkimuseoon. Lokissa toimi oppaana yhdistyksen jäsen Pertti Karvinen.

Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen- johtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Vuodenvaihteessa 2016-17 kuuluivat hallitukseen puheenjohtajana Olli Puntila ja jäseninä Erkki Hämäläinen, Kari T Korhonen, Jussi Manninen, Lasse Paajanen, Heikki Seppälä, Jouko Tuunainen, Ilkka Uotila ja Jaakko Uronen. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin hallitus tässä kokoonpanossa uudelleen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Tuunainen, sihteerinä Manninen ja taloudenhoitajana Korhonen.

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna kerran ennen vuosikokousta, kerran vuosikokouksen yhteydessä ja kerran vuosikokouksen jälkeen

Kuivasaaren retki

Perinneyhdistys järjesti 6.6.2017 tutustumisretken Helsingin edustalla olevalla Kuiva- saarella sijaitsevaan Rannikkotykistömuseoon, jota ylläpitää Suomenlinnan Rannikko- tykistökilta ry. Tämän suljetulla Puolustusvoimien omistamalla saarella sijaitsevan

RUK 120-kurssin perinneyhdistys ry - pöytäkirja 1/2018

2

museon erikoisuus on jättikokoinen 12-tuumainen tykki maanalaisine käytävineen. Sääolojen suosiman retken osallistujamäärä oli 47. Osanottajat olivat hyvin tyytyväisiä retken järjestämiseen ja järjestelyihin. Retkestä on julkaistu kuvitettu selostus yhdistyksen verkkosivustolla.

Sotahistoriallinen retki Venäjälle aiheena Leningradin saarto ja Vanha Venäjä

Perinneyhdistys järjesti 21-24.8.2017 RUK 120-kurssin käyneille sotahistoriallisen retken, jonka aihealueina olivat Leningradin saarto ja Vanha Venäjä. Matka oli järjestyksessä RUK 120 kurssin kymmenes tämän kaltainen matka ja sille osallistui 46 henkeä. Matkan asiantuntijaoppaana toimii sotahistorioitsija FM Juhani Vakkuri ja vastuullisena järjestäjänä VL-Matkat. Merkittävä osa opastuksesta tapahtui bussimatkojen aikana.

Ensimmäisen matkapäivän ohjelmaan kuului siirtyminen Allegro-junalla Pietariin ja sieltä bussilla Tihvinän kautta Novgorodiin. Pietarin ympäristössä tutustuttiin muun muassa Sinjavinon taistelualueen laajaan muistomerkkiin ja Solugubvkan saksalaisten sotilashautausmaahan. Tihvinässä tutustumiskohteena oli "Neitsyt Marian kuolon- uneen nukkumisen luostari" ja sen kuuluisa "Tihvinän Jumaläidin ikoni".

Toisen matkapäivän aamupäiväohjelmaan kuuluivat käynti Pyhän Yrjön luostarissa ja tutustuminen bussiajelulla Novgorodiin. Novgorodin entisestä kauppapaikasta Olhavanjoen rannalla poikettiin kävellen joen yli Novgorodin Kremliin eli Denitsiin ja siellä kuuluisaan Sofian katedraaliin. Iltapäivällä siirryttiin Pihkovaan, johon niin ikään tutustuttiin kiertoajelulla.

Kolmannen matkapäivän aloittivat käynnit Pihkovan Kremlissä ja siellä sijaitsevassa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa sekä Aleksanteri Nevskin valtaisalla muistomerkillä hiukan Pihkovan keskustan ulkopuolella. Matkalla Viron rajalle tutustuttiin Izborskin vuonna 862 perustettuun linnoitukseen ja Petserin vuonna 1473 perustettuun luostariin. Matkalla rajalta Tarttoon kuului ohjelmaan lounaan nauttimisen yhteydessä lyhyeksi jäänyt käynti Setu-museoon Värskassa. Illansuussa Tartossa käyntikohteena oli Tarton yliopisto.

Viimeisen matkapäivän ohjelmassa oli tutustuminen Tarttoon ja erityisesti Viron uuteen Kansallismuseoon, joka on rakennettu Tarton ulkopuolelle entiselle sotilaslentokentälle. Retki päättyi laivamatkaan Tallinnasta Helsinkiin. Matkalla Tallinnaan pysähdyttiin Pöltsamaan kaupungissa ja sen vanhassa ritarilinnassa pidetyissä viinin maistajaisissa.

Retkestä on julkaistu kuvitettu raportti yhdistyksen kotisivustolla. Retki onnistui jälleen kokonaisuutena katsoen hyvin. Jossain määrin sitä kuitenkin häiritsivät sekä sateinen sää että paikalliset liikenneongelmat. Suurehko osallistujamäärä myös sekä hidasti siirtymistä bussiin ja jalkautumista bussista että opastuksen kuulemista bussin ulkopuolella.

RUK 120-kurssin vuonna 2018 tehtävien retkien valmistelu

Hallitus on toimintavuoden aikana valmistellut kaikille RUK 120-kurssilaisille avointa sotahistoriallista retkeä Puolaan. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että ennakoidun entistä suuremman retkelle halukkaiden määrän vuoksi retki toteutetaan kaksi kertaa samalla ohjelmalla, ensin kesäkuussa ja sitten syyskuussa. Lisäksi hallitus on suunnitellut tutustumista joihinkin kohteisiin vuosikokouksen yhteydessä Tampereella.

RUK 120-kurssin perinneyhdistys ry -

3

Sisäinen tiedottaminen

Sisäistä tiedottamista varten yhdistyksellä on sääntöjen edellyttämä internet- kotisivusto, jonka osoite on www.ruk-120.net. Sivulla on toimintavuonna julkaistu tiedotteita hallituksen kokouksista, ilmoituksia, raportteja sekä kuvamateriaalia kurssin puitteissa tehdystä retkistä. Lisäksi sivuston kautta voi tutustua yhdistyksen sääntöihin ja hakea yhdistyksen jäseneksi.

Sivulla vierailtiin toimintavuoden aikana ahkerasti. Kotisivustoa hallinnoivat toiminta- vuonna hallituksen jäsenet Hämäläinen, varalla Korhonen.

Yhdistyksen talous

Toimintavuonna yhdistys ei kerännyt jäsenmaksuja. Yhdistyksen tilivuoden tulos oli 3144,77 euroa ylijäämäinen. Yhdistystä ei veroteta elinkeinotoiminnasta.

Osakekauppojen seuraamista koskevan uuden lainsäädännön vuoksi myytiin toimintavuoden lopulla yhdistyksen sijoitusomaisuutena olleet osakkeet. Osakkeiden myynnistä kertyi varoja yhteensä 5511,50 euroa. Tämän ja vuoden 2018 retken maksettujen varausmaksujen 890 euron johdosta Helsingin OP Pankin Arkadian- kadun konttorissa olevan yhdistyksen tilin saldo oli vuoden 2017 päättyessä aiempaa merkittävästi suurempi eli 11.027,34 euroa. Pankkitiliä ovat oikeutetut käyttämään puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi edelleen Arto Arvosen Kauniaisista ja hänen varamiehekseen edelleen Pauli Markkasen Suonen- joelta..