Hallituksen tiedotteita aikaisemmilta toimintavuosilta

2019

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 6/2019 (11.11.2019)

Hyväksyttiin RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistyksen kanssa neuvoteltu sopimus. Sopimuksen mukaan kannatusyhdistys jakaa joka kurssilla ”RUK 120-kurssin Olli Puntila-stipendin” yhdelle oppilaalle. Valintaperusteena on aktiivinen ja positiivinen vaikuttaminen kurssin oppilaskunnan toimintaan. Kerätyt varat riittänevät noin kymmenen vuoden ajaksi (kaksi kurssia vuodessa).

Todettiin, että yhdistyksen kotisivujen uusimisessa on vielä tarvetta hienosäädölle.
Keskusteltiin RUK:n 100-vuotisjuhlaan osallistumisen ja sen yhteydessä pidettävän perinneyhdistyksen vuosikokouksen järjestelyistä. Tarkemmat päätökset tehdään alkuvuodesta 2020.

Annettiin puheenjohtajalle valtuudet jatkaa matkanjärjestäjän kanssa neuvotteluja syyskuussa 2020 Saksaan (Hampuri, Lockstedt, Kiel, Berliini, Potsdam) järjestettävästä viisipäiväisestä sotahistoriallisesta retkestä. Matkasta informoidaan jäsenistöä vuoden 2020 alkupuolella.

Perinneyhdistyksen hallituksen sähköpostikokous 5/2019 (24.10.2019)
Päätettiin, että stipendirahastoa varten perustetulle tilille 122 henkilön lahjoituksina kertyneet varat, pankin kuluina vähennettyinä, siirretään yhdistyksen varsinaiselle tilille sekä että stipendirahastoa varten perustettu tili lopetetaan.
Päätettiin, että stipendirahaston peruspääomaksi siirretään RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistykselle perinneyhdistyksen tililtä 8000 euroa.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 4/2019 (9.9.2019)

Päätettiin, että pyritään saamaan RUK 120-kurssin osanotto RUK:n 100-vuotisjuhlaan 6.6.2020 näyttäväksi ja että yhdistyksen vuosikokous pidetään juhlan yhteydessä. Yhdistys järjestää juhlaan bussikuljetuksen Helsingistä.

Keskusteltiin alustavasti yhdistyksen sotahistoriallisesta retkestä vuonna 2020. Tämän¬hetkisten kaavailujen mukaan se tehtäisiin Saksaan (esim. Hampuri, Hohe Locksted, Kielin kanava, Berliini). Retki voisi tapahtua 4-5 arkipäivänä elo-syyskuun vaihteessa.

Todettiin yhdistyksen kotisivujen uudistamisen edenneen viimeistelyvaiheeseen. Niin ikään todettiin yhdistyksen jäsenmäärään olevan jäsenrekisterin mukaan jälleen 173.
Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 3/2019 (25.8.2019)

Päätettiin perustaa Olli Puntilan 80-vuotispäivän juhlistamiseksi epävirallinen stipendirahasto, jota toivotaan RUK120-kurssin käyneiden kartuttavan ja josta jaetaan stipendi kullakin RUK:n kurssilla oppilaskunnan toimintaan aktiivisesti vaikuttaneelle oppilaalle. Rahaston hallinnointi siirretään vuoden loppuun mennessä RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistykselle.

Päätettiin lähettää niille RUK 120-kurssin käyneille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa, rahaston perustamista ja sen kartuttamista selostava sähköpostiviesti. Puntilalle luovutetaan onnitteluadressi, johon tulee kaikkien syyskuun aikana rahastoa kartuttamalla päivänsankaria onnitelleiden nimet.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 2/2019 (25.4.2019)

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi kaikki neljä jäsenyyttä hakenutta RUK 120-kurssin käynyttä. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 174.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Jouko Tuunainen. Sihteerinä jatkaa Jussi Manninen.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 1/2019 (22.1.2019)

Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 25.4. Turussa kaikille RUK 120-kurssilaisille tarkoitetun ohjelma¬kokonaisuuden yhteydessä. Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävät asiakirjat (vuosikertomus, tilinpäätös, toiminta¬suunnitelma, talousarvio ja vuosikokouskutsu).

Vahvistettiin kesäkuussa 2019 Itä-Suomeen ja Kainuuseen suuntautuvan sotahistoriallisen retken ohjelma.

Tehdyn esiselvityksen pohjalta päätettiin yhdistyksen kotisivuston alustan vaihtamisesta sivuston osoitteen pysyessä ennallaan. Sivujen ulkonäön kehittelyä jatketaan.

2018

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 3/2018 (22.10.2018)

Päätettiin toteuttaa yhdistyksen kotisivujen uusiminen tukeutumalla täysin uuteen alustaan. Etusivun rakenne uusitaan kokonaan. Nykyisellä sivustolla olevaa aineistoa siirretään uudelle siinä määrin kuin se on kohtuullisella vaivalla toteutettavissa. Sivustolle joudutaan hankkimaan uusi osoite. Sivustoratkaisun edelleen kehittämisestä vastaa yhdistyksen jäsen Christer Lundqvist sekä häntä avustava konsultti hallituksen keskuudestaan nimeämän työyhmän tuella.

Päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokous vuoden 2019 huhtikuun viimeisellä viikolla Turun seudulla ja järjestää kokouksen yhteyteen ohjelmaa teemana Merivoimat. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat vuodenvaihteen jälkeen.

Päätettiin järjestää 10-13.6.2019 sotahistoriallinen retki Itä-Suomeen. Tarkempia tietoja matkasta ja ilmoittautumisesta lähetetään tammikuussa sähköpostitse ja yhteisön kotisivujen kautta. Päätettiin, että yhdistys ei järjestä vuonna 2019 muita tapahtumia.

Lisäksi kokouksessa arvioitiin vuoden 2018 aikana tehtyjä retkiä sekä ideoitiin vuoden 2020 toimintaa. Todettiin, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 2/2018 (24.4.2018)

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi kaikki kolme jäsenyyttä hakenutta RUK 120-kurssin käynyttä.  Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 173.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Jouko Tuunainen. Sihteerinä jatkaa Jussi Manninen. Selvitetään edelleen taloudenhoitajan tehtävien järjestämistä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 1/2018 (20.2.2018)

Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävät asiakirjat (vuosikertomus, tilinpäätös, toiminta­suunnitelma, talousarvio ja vuosikokouskutsu). Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 24.4. Tampereella kaikille RUK 120-kurssilaisille tarkoitetun ohjelma­kokonaisuuden yhteydessä.

Todettiin, että kumpaankin kesällä järjestettävään sotahistorialliseen Puolanmatkaan tuli määrä­aikaan mennessä riittävä määrä osanottajia, joten matkat toteutetaan.Päätettiin, että yhdistys ei järjestä muita matkoja vuonna 2018.

2017

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 3/2017 (31.10.2017)

Päätettiin järjestää 24.4.2018 yhdistyksen retki Tampereelle tutustumaan mm. siellä vuonna 1918 käytyihin taisteluihin ja puolustusvoimien logistiikkakeskukseen sekä pitää siinä yhteydessä vuoden 2018 vuosikokous. Yhdistys ei järjestä kuljetusta Tampereelle, koska sinne on hyvät liikenneyhteydet. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat helmi-maaliskuussa.

Päätettiin järjestää kesän 2018 sotahistoriallinen retki Puolaan. Liian suurien ryhmien välttämiseksi retki toteutetaan kahtena eri matkana, joissa on sama ohjelma. Matkat tehdään 11.6. ja 3.9. alkavilla viikoilla. Tarkempia tietoja matkoista ja ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse vielä vuoden 2017 lopussa ja ilmoittautumisaikaa on tammikuu.

Lisäksi kokouksessa arvioitiin vuoden 2017 aikana tehtyjä retkiä sekä ideoitiin vuoden 2019 toimintaa.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 2/2017 (3.5.2017)

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi kaikki seitsemän jäsenyyttä hakenutta RUK 120-kurssin käynyttä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 1/2017 (14.2.2017)

Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävät asiakirjat (vuosikertomus, tilinpäätös, toiminta­suunnitelma, talousarvio ja vuosikokouskutsu). Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 3.5. Mikkelissä sinne suuntautuvan, kaikille RUK 120-kurssilaisille tarkoitetun tutustumisretken yhteydessä.

Päätettiin järjestää 6.6. kaikille kurssilaisille tarkoitettu tutustumisretki Helsingin Kuivasaareen. Samoin päätettiin järjestää 21-24.8sotahistoriallinen retki”Leningradin saarto ja Vanha Venäjä”.

(Kaikista yllämainituista retkistä tulee tarkemmat tiedot tälle yhdistyksen verkkosivustolle.)

Hyväksyttiin jäsenyyttä hakeneen kurssilaisen jäsenhakemus. Yhdistyksen jäsenmäärä nousi näin 165:een. Tehtiin periaatepäätös, että Rannikkotykistön reserviupseeri­kurssin 120 suorittaneita voidaan ottaa hakemuksesta yhdistyksen jäseniksi.

2016

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 4.10.2016

Arvioitiin kuluvan vuoden toimintaa. Huhtikuun 50-vuotisjuhlatapaamisen todettiin kokonaisuutena katsoen onnistuneen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Tapaamisesta otettuja valokuvia on yhdistyksen kotisivustolla. Juhlakirjasta todettiin, että hallituksen jäsenten tiedossa ei ollut, että mikään toinen kurssi olisi saanut aikaan vastaavaa. Julkaisun painosta on vielä pienehkö määrä jäljellä ja sitä voi tilata puheenjohtajalta. Elokuinen sotahistoriallinen matka ”Jääkärien jäljillä” Vilnaan, Minskiin ja Latviaan oli myös onnistunut hyvin. Kuvitettu selostus matkasta on julkaistu yhdistyksen kotisivustolla.

Todettiin, että kotisivuston hoitovastuu on siirtynyt Erkki Hämäläiselle.

Päätettiin, että vuoden 2017 toimintaan pyritään sisällyttämään seuraavat retket:

–  vuosikokous Mikkelissä huhti-toukokuun vaihteessa ja sen yhteydessä tutustuminen maavoimien esikuntaan sekä Päämaja- ja/tai Jalkaväkimuseoon;

–  5.6. alkavalla viikolla tutustuminen Kuivasaaren tykkeihin ja RT-kiltaan;

–  21-24.8. sotahistoriallinen retki ”Leningradin saarto, Vanha Venäjä ja Tartto”, ilmoittautuminen vuoden 2017 puolella.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 19.1.2016 

Kokouksessa jatkettiin edelleen 50-vuotisjuhlatapaamisen ohjelman hiomista tapaamista valmistelevan työ­ryhmän suunnitelmien valossa.

Päätettiin vastuunjaosta tapaamisen ohjelman eri osien osalta.

Päätettiin, että suunniteltu kuljetus Helsingistä Haminaan ja takaisin järjestetään. 

Edelleen päätettiin, että keväälle 2016 kaavailtu retki Kuivasaaren siirretään seuraavalle vuodelle. Syksyllä tehtävän Vilnan, Minskin ja Latvian retken järjestelyt etenevät suunnitellusti. 

Hyväksyttiin jäseniksi kaikki yhdeksän jäsenyyttä hakenutta kurssilaista.

2015

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 3.11.2015

Kokouksessa jatkettiin 50-vuotisjuhlatapaamisen ohjelman hiomista sekä käsiteltiin kurssilaisille lähetettävän kutsukirjeen sisältö. Juhlatapaamista valmistelevalle työ­ryhmälle annettiin valtuudet jatkaa ohjelman kehittämistä ja tehdä tarpeellisia sopimuksia hallitukselle esitettyjen muistioiden ja tässä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Hyväksyttiin jäseniksi molemmat jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 6.10.2015 

Jatkettiin RUK 120-kurssin 50-vuotisjuhlan (6-7.4.2016) ohjelman kehittelyä vahvistamalla aikataulun ja sisällön yksityiskohtia juhlaa valmistelevan työryhmän raportin pohjalta. (Pääkohdat oli vahvistettu jo edellisessä kokouksessa, kts. alla.) Osallistumismaksuksi vahvistettiin 90 euroa, johon sisältyy monipuolisen ohjelman lisäksi lounas, illallinen (ruokajuomat+avec) ja aamiainen sekä yöpyminen kasarmilla, mutta ei mitään kuljetuksia. Lisäksi varataan huoneita Haminan hotelleista juhlaan osallistuvien käyttöön. Kaikille elossa oleville kurssilaisille tullaan joulukuun alussa postittamaan kutsu ohjelmineen ja ohjeineen.

Esko Tainion aloitteen pohjalta päätettiin laatia RUK 120-kursin historiikki ”Kurssikirja 2” vuosijuhlaan mennessä.

Päätettiin sotahistoriallisen retken järjestämisestä kurssilaisille 15-19.9.2016. Matkakohteina ovat Vilna, Minsk ja jääkäriliikkeeseen liittyviä paikkoja Latviassa. Osallistumismaksu tulee olemaan 1000 euron suuruusluokkaa. Tarkempia tietoja kurssilaisille toimitetaan alkukeväästä.

Päätettiin myös jatkaa Kuivasaareen alkukesästä 2016 tehtävän tutustumiskäynnin valmisteluja.

Yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin molemmat jäsenyyttä hakeneet. Yhdistyksellä on 138 jäsentä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 25.5.2015 

Kuultiin RUK 120-kurssin 50-vuotisjuhlaa valmistelevan työryhmän raportti. Juhla järjestetään 6-7.4.2016 Haminassa ei-avec-tilaisuutena. Juhla käsittää sekä iltapäivätilaisuuden Maneesissa että illallisen Varuskuntakerholla. Kasarmilla on mahdollisuus yöpyä. Ohjelmaan kuuluu myös lounas saapumispäivänä ja aamiainen seuraavana aamuna. Yhdistyksen vuosikokous pidetään aamiaisen yhteydessä.

Yhdistyksellä on käytössään kaikkien elossa olevien kurssilaisten postiosoitteet. Kutsu juhlaan sekä ilmoittautumisohjeet tullaan lähettämään kirjeitse (ja sähköpostitse) vielä tämän vuoden puolella. Sen jälkeen yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla.

Yhdistykseen hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Yhdistyksellä on 135 jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Tuunainen. Sihteerinä jatkaa Jussi Manninen ja taloudenhoitajana Kari T Korhonen.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 3.3.2015

Hyväksyttiin 29.4. Tikkakoskella pidettävälle vuosikokoukselle esitettäviksi vuoden 2014 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja budjetti. Hyväksyttiin Tikkakoskelle tehtävän kevätretken ohjelma ja osallistumismaksu. (Vuosikokouskutsu ja retkiohjelma sekä hyväksytyt asiakirjat nähtävissä toisaalla tällä internet-sivustolla) 

Yhdistyksen muusta ohjelmasta todettiin, että sotahistoriallinen retki Belgiaan ja Luxemburgiin toteutuu suunnitellusti ja että vuodelle 2015 ei suunnitella muuta ohjelmaa. 

Kuultiin RUK 120-kurssin 50-vuotisjuhlaa (Haminassa kevättalvella 2016) valmistelevan työryhmän selostus työn etenemisestä. Kurssilta valmistuneet kattavan osoitteiston hankkiminen on käynnistetty. Keskusteluista RUK:n ja sen oppilaskunnan kannatusyhdistyksen edustajien kanssa on sovittu. 

Yhdistykseen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin molemmat jäsenyyttä hakeneet. Yhdistyksellä on nyt 137 jäsentä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 20.1.2015 

Päätettiin järjestää vuoden 2015 vuosikokous huhtikuun lopulla tai toukokuun alussa Tikkakoskella. Tarkempi ajankohta määräytyy Ilmasotakoulun kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Helsingistä järjestetään kokoukseen bussikuljetus. Kokouksen yhteydessä syödään lounas ja tutustutaan ilmavoimien toimintaan ja historiaan. 

Jatkettiin kurssin 50-vuotisjuhlan järjestelyjen hahmottelua ja nimettiin juhlan ohjelmaa valmistelemaan hallituksen sisäinen työryhmä. Haminassa ei-avec-tilaisuutena järjestettävän juhlan ajankohta olisi joko maaliskuun loppu tai huhtikuun alku vuonna 2016. Ohjelmaan kuuluisi sekä päivä- että iltaosuus. 

Todettiin, että yhdistyksen sotahistoriallinen retki kesäkuussa Belgiaan ja Luxemburgiin toteutuu, sillä lähtijöitä on 31. Keskusteltiin myös alustavasti mahdollisista vuoden 2016 retkistä. 

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin kaikki neljä jäsenyyttä hakenutta. Yhdistyksellä on nyt 135 jäsentä. 

Todettiin, että RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistys oli myöntänyt yhdistyksemme puheenjohtajalle Olli Puntilalle ansiomerkkinsä olkapoletin.

2014

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 8.10.2014 

Todettiin, että toukokuinen Viipurin retki ja syyskuinen Murmanskin retki olivat onnistuneet kokonaisuutena katsoen hyvin. Retkistä on julkaistu kuvaus ja kuvia toisaalla tällä nettisivustolla

Päätettiin Belgiaan ja Luxemburgiin kesäkuussa 2015 tehtävän yhdistyksen retken järjestelyistä. Informaatio kurssilaisille pyritään jakamaan kuluvan vuoden aikana.

Suunniteltiin alustavasti sekä ensi vuoden vuosikokoukseen liittyvää ohjelmaa että kurssin vuonna 2016 pidettävän 50-vuotisjuhlan ohjelmaa. Jälkimmäisen lähtökohdaksi päätettiin ottaa juhlan järjestäminen Haminassa ei-avec-tilaisuutena.

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Rauno Puskala. Sihteerinä jatkaa Jussi Manninen ja taloudenhoitajana Kari T Korhonen.

Perinneyhdistyksen hallituksen sähköpostikokous 21-23.8.2014

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin kaikki kuusi jäsenyyttä hakenutta kurssilaista. Muita asioita ei ollut. Yhdistyksellä on nyt 131 jäsentä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 11.3.2014 

Hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävät, sääntöjen edellyttämät asiakirjat, jotka tullaan maalis-huhtikuun vaihteessa julkaisemaan vuosikokouskutsun yhteydessä näillä kotisivuilla. Vuosikokous pidetään 23.4. klo 13 Suomenlinnan Upseerikerholla ja esillä ovat sääntömääräiset asiat.  Kokouksen yhteydessä järjestetään lounas ja opastettu kiertokäynti Suomenlinnassa.  Lounaalle ja kiertokäynnille voivat osallistua myös kurssilaiset, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, mutta kumpaankin edellytetään myös jäseniltä ennakkoilmoittautumista.

Todettiin, että Viipurin retkelle on lähdössä 47 yhdistyksen jäsentä ja että myös Kuolan ja Murmanskin retki toteutuu, sillä ilmoittautuneita on jo 34.  Keskusteltiin myös alustavasti vuodelle 2015 ajoittuvan ulkomaille suuntautuvan sotahistoriallisen retken kohteesta.

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi kaikki neljä jäsenyyttä hakenutta kurssilaista, joten varsinaisia jäseniä on nyt 124.


Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 23.4.2014 klo 12.45

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin molemmat jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset. Todettiin ilmoitus yhden jäsenen kuolemasta. Yhdistyksellä on nyt 125 varsinaista jäsentä. Muita asioita ei ollut.

2013

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 19.11.2013

Käsiteltiin yhdistyksen vuoden 2014 toimintaa:

– Vuosikokous järjestetään huhtikuun lopulla Suomenlinnassa.

– Toukokuun jälkipuoliskolla järjestetään kahden päivän (yhden yön) retki bussilla Helsingistä käsin   Viipuriin, hinta alustavasti 350 euroa/2HH.

– 9-12.9. on vuorossa jo aikaisemmin päätetty retki bussilla Rovaniemeltä käsin Muurmanskiin, hinta alustavasti 615,00 /2HH.

Retkistä ja niille ilmoittautumisesta toimitetaan tarkempaa informaatiota helmikuussa yhdistyksen nettisivustolle sekä yhdistyksellä olevien tietojen mukaisiin sähköposti- ja/tai postiosoitteisiin.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 12.9.2013 

Hallitus kunnioitti RUK120-kurssin aikana Reserviupseerikoulun johtajana toimineen, 27.5. kuolleen kenraali Erkki Setälän muistoa hiljaisella hetkellä. Yhdistys oli muistanut kenraalin omaisia adressilla.

Puskala valittiin edelleen yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sisäistä työjakoa muutettiin mm. siten, että jäsenrekisterin ylläpito siirtyy Korhoselta Manniselle ja ensisijainen vastuu kotisivujen ylläpidosta siirtyy Seppälälle.

Hyväksyttiin uusi jäsen yhdistykseen, joten varsinaisia jäseniä on nyt 120.

Todettiin, että kesäkuinen Normandian retki oli onnistunut pienistä vastoinkäymisistä huolimatta hyvin. Osanottajapalaute oli ollut positiivista, vaikkakin melko vähäistä. Retkestä on julkaistu kuvaus toisaalla tällä nettisivustolla

Päätettiin Muurmanskiin 9-12.9.2014 tehtävän yhdistyksen retken järjestelyistä. Informaatio kurssilaisille pyritään jakamaan kuluvan vuoden aikana.

Suunniteltiin alustavasti sekä ensi vuoden vuosikokoukseen liittyvää ohjelmaa että alkukesästä Viipuriin tehtävää 2-3 päivän retkeä.

RUK 120-kurssin vuosikokous ja retki Hämeenlinnaan 24.4.2013

RUK 120 –kurssin perinneyhdistys ry:n  vuosikokous pidettiin 24.4.2013 Museo Militariassa Hämeenlinnassa.

Kokouksen aluksi hiljennyttiin kunnioittamaan rivistä poistuneiden RUK 120 –kurssilaisten muistoa.

Kokoukseen osallistui 42 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Puhetta kokouksessa johti yhdistyksen puheenjohtaja Olli Puntila. Sihteerinä toimi Jussi Manninen.

Yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin. Tilinpäätös on 421 euroa ylijäämäinen ja taseen loppusumma on 7266 euroa. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012. Jäsenmaksua ei kuluvana vuonnakaan kerätä. Pikagallup osoitti, että vuodeksi 2014 kaavailtuun retkeen Muurmannin-Petsamon alueelle oli halukkaita osallistumaan parisenkymmentä läsnä ollutta.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Puntila ja hallituksen seitsemän muuta jäsentä valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lasse Paajanen. Toiminnantarkastajaksi ja tämän varamieheksi valittiin edelleen Arto Arvonen ja Pauli Markkanen. Yksimielisen kokouksen pöytäkirjan tarkistavat Olavi Alhola ja Erkki Sipilä.

Vuosikokous pidettiin yhdistyksen järjestämän, kaikille RUK 120-kurssin käyneille avoimen kesäretken yhteydessä. Aamupäivän aikana tutustuttiin Panssarimuseoon RUK 126-kurssilaisen, eversti Erkki Kauppisen opastuksella. Iltapäivän ohjelmassa taas oli elokuva ”Talvisota 1939-1940” Museo Militarian elokuvasalissa sekä tutustuminen tämän Tykistömuseon, Viestimuseon ja Pioneerimuseon yhdistämisestä syntyneen museon kokoelmiin RUK 120-kurssilaisen, everstiluutnantti Raimo Koskelan johdolla. Retken päätteeksi syötiin maittava lounas ravintola Seiskassa Suomen kasarmin alueella.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 24.4.2013 klo 10.25

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin kaikki seitsemän jäsenyyttä hakenutta kurssilaista. Yhdistyksellä on nyt 119 varsinaista jäsentä. Muita asioita ei ollut.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 6.3.2013 

Hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävät, sääntöjen edellyttämät asiakirjat, jotka tullaan maaliskuun aikana julkaisemaan vuosikokouskutsun yhteydessä näillä kotisivuilla. Vuosikokous pidetään 24.4. klo 12 Museo Militarian auditoriossa Hämeenlinnassa sinne järjestettävän kevätretken yhteydessä. Vuosikokoukseen ja retkelle edellytetään ennakkoilmoittautumista.

Todettiin, että Normandian retkelle on ilmoittautunut tarvittava määrä osanottajia. Jatkettiin vuoden 2014 syksyksi kaavaillun sotahistoriallisen retken suunnittelua. Alustavasti pidetään matkakohteena Muurmannin-Petsamon aluetta.

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi molemmat jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset, joten varsinaisia jäseniä on nyt 112. 

2012

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 26.11.2012. 


Jatkettiin kurssin Normandian matkan suunnittelua. Matkajärjestelyistä lähemmin näiden kotisivujen avaussivulla. 
Jatkettiin myös yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen valmisteluja. Kuten hallitus jo aikaisemmin on päättänyt, vuosikokous pidetään 24.4.2013 Hämeenlinnassa. Kokouksen yhteydessä tutustaan Panssarimuseoon ja Tykistömuseoon. Kokouskutsu ja tiedot oheisohjelmastajulkaistaan/lähetetään myöhemmin. 

Hyväksyttiin yhdistykseen yksi uusi jäsen. Jäseniä on 112, joista kaksi kunniajäsentä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 18.9.2012.

Päätettiin järjestää kurssin matka Normandiaan kesäkuussa 2013. Tarkemmat tiedot retken ohjelmasta ja ilmoittautumisesta toimitetaan vuodenvaihteen tienoilla jäsenille sähköpostilla tai kirjeellä ja muille kurssilaisille yhdistyksen nettisivuilla. Oppaana tulee toimimaan eversti Sampo Ahto.


Päätettiin järjestää yhdistyksen vuosikokous 24.4.2013 Hämeenlinnassa. Kokouksen yhteydessä tutustaan Panssarimuseoon ja Tykistömuseoon.


Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Rauno Puskala. Hyväksyttiin yhdistykseen yksi uusi jäsen. Jäseniä on nyt 112

RUK 120-kurssin perinneyhdistys ry:n vuosikokous 15.5.2012

RUK 120 –kurssin perinneyhdistyksen vuosikokous pidettiin tällä kertaa Kesko Oyj:n tiloissa Helsingin Katajanokalla. Ennen kokouksen alkua nautittiin Kesko Oyj:n tarjoamasta kahvitarjoilusta, minkä jälkeen Kesko Oyj:n Helsingin aluejohtaja Antti Palomäki esitteli yrityksen toimintaa erityisesti vuoden 2011 tilinpäätöksen lukujen valossa.

Kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen varsinaista jäsenestä sekä kunniajäsen Raimo Riikonen. Vuosikokouksen aluksi hiljennyttiin kunnioittamaan rivistä poistuneiden RUK 120 –kurssilaisten muistoa.

Puhetta kokouksessa johti yhdistyksen puheenjohtaja Olli Puntila. Sihteerinä toimi Jussi Manninen.

Yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin. Tilinpäätös on 160 euroa tappiollinen ja taseen loppusumma on 6631 euroa. Jäsenmaksua ei kuluvana vuonnakaan kerätä. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Puntila ja hallituksen seitsemän muuta jäsentä valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajaksi ja tämän varamieheksi valittiin edelleen Arto Arvonen ja Pauli Markkanen. Yksimielisen kokouksen pöytäkirjan tarkistivat Esko Tainio ja Markku Kujansivu.Vuosikokouksen jälkeen esitelmöi puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Jyrki Heinonen Puolustus­voimien uudistamisesta ja yhdistyksen jäsen Esko Seppänen puhui aiheenaan “Tienristeykset – valintoja vai sattumia”.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 1.3.2012 

Hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävät, sääntöjen edellyttämät asiakirjat, jotka tullaan huhtikuun puolivälissä julkaisemaan vuosikokouskutsun yhteydessä näillä kotisivuilla. Vuosikokous pidetään 15.5. klo 14 Kesko Oyj:n tiloissa Ankkurikatu 5 Helsingissä. Tilaisuuteen liittyvät kahvitarjoilu ja esitelmät ovat avoimia kaikille RUK 120-kurssilla olleille, mutta niihinkin edellytetään ennakko­ilmoittautumista. 

Todettiin, että Vienan-Karjalan retkelle 12-16.6. ilmoittautuneista (65) kaikki eivät olleet mahtuneet mukaan ja että lähtöpaikka oli vaihtunut Ouluksi. Keskusteltiin myös vuoden 2013 loppukevääseen ajoittuvan sotahistoriallisen retken järjestämisestä. 

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi kaikki 18 jäsenyyttä hakenutta kurssilaista, joten jäsenmäärä on nyt 107. 

Päätettiin julkaista näillä kotisivuilla Esko Tainion aloitteesta ja hänen tekemäänsä pohjatyöhön perustuva luettelo RUK-kauden päättymisen jälkeiseen RUK 120-kurssin toimintaan sisältyneistä tapahtumista

2011

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 22.11.2011 

Perinneyhdistyksen vuoden 2012 vuosikokouksen ja sen yhteydessä järjestettävän, kaikille RUK120-kurssilaisille avoimen esitelmätilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 15.5.2012 klo 14. Paikkakunta on Helsinki. Päätettiin myös eräistä järjestelyjä koskevista toimeksiannoista. 

Hyväksyttiin 12-15.6.2012 Vienan-Karjalaan tehtävän retken ohjelma ja päätettiin siihen osallistumista koskevista menettelyistä. Kokoontuminen on Kajaanissa ja matkalle mahtuu 40 henkeä. (Matkasta lähemmin muualla tällä sivustolla.)

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 19.10.2011

Todettiin, että RUK120-kurssin kuraattorit olivat kumpikin ottaneet vastaan yhdistyksen kunniajäsenyyden.

Jatkettiin kurssin Vienan-Karjalan retken suunnittelua. Matkanjärjestäjän kanssa käytävien neuvottelujen lähtökohdaksi otettiin matkan toteuttaminen päivinä 12-16.6.2012. Lähtöpaikkana olisi Kajaani ja matka kestäisi neljä täyttä päivää (yöpymiset ilmeisesti Uhtua, Vienan Kemi ja Sorokka). Osanottajamäärä rajoitetaan 45:een.

Päätettiin alustavasti järjestää Helsingissä viikolla 20/2012 kaikille kurssilaisille avoin esitelmätilaisuus, jonka yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Rauno Puskala. Hyväksyttiin yhdistykseen kaksi uutta jäsentä. Jäseniä on nyt 89.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 17.5.2011 klo 11.45

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin neljä jäsenyyttä hakenutta kurssilaista. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 87. Muita asioita ei ollut.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 30.3.2011

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi otettiin kaikki edellisen kokouksen jälkeen jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset. (Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 83.) Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista ja kokoukselle tehtävät esitykset. Lisäksi keskusteltiin alustavasti vuonna 2012 tehtäväksi suunnitellun Vienan-Karjalan retken järjestämisestä.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 24.1.2011

Uudet jäsenet: Yhdistyksen uusiksi jäseniksi otettiin kaikki edellisen kokouksen jälkeen jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 73. 

Kurssitapaaminen järjestetään 17-18.5.2011 matkana Itä-Viroon, jossa tutustutaan Narvan ja Sillamäen kaupunkeihin, Kannaksen vuoden 1944 taistelujen kannalta merkityksellisten Sinimäen taistelujen alueeseen sekä Jõhvin Palavankiven kaivosmuseoon. Mukaan mahtuu 90 henkeä ja etusija on perinneyhdistyksen jäsenillä. Perinneyhdistyksen vuosikokous järjestetään menomatkan aikana laivalla. (Tarkemmat tiedot matkasta tulevat sekä näille nettisivuille että lähetetään kurssilaisille postitse/sähköpostitse.)Olli Puntila 

2010

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 17.11.2010


Uudet jäsenet: Yhdistyksen uusiksi jäseniksi otettiin kaikki edellisen kokouksen jälkeen jäsenyyttä hakeneet kurssilaiset. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 71.

Kurssitapaaminen toukokuussa 2011: Jatkettiin kurssitapaamisen suunnittelua saatujen lisäselvitysten pohjalta. Kokoukseen liittyvän matkan osalta esillä ovat edelleen vaihtoehtoina Hankoniemen suunta ja Itä-Viro. Pohdittiin myös mahdollisuuksia järjestää perinneyhdistyksen vuosikokous matkan aikana.

Perinneyhdistyksen hallituksen kokous 14.9.2010

Perustamiseen liittyvää:Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 20.8.2010.Yhdistyksen avaamalle pankkitilille on siirretty kurssin aikaisemmasta toiminnasta kertyneet varat 6606,50 euroa. 

Uudet jäsenet: Yhdistyksen uusiksi jäseniksi otettiin kaikki 59 jäsenyyttä hakenutta kurssilaista. 

Kurssin Itä-Karjalan retki: Retki onnistui hyvin ja palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. (Puheenjohtajan selostus retkestä toisaalla näillä sivuilla.) Alkukesäksi 2012 valmistellaan retkeä Vienan-Karjalaan lähtöpaikkana Kajaani. 

Kurssitapaaminen toukokuussa 2011: Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous järjestetään kurssin 45-vuotis-tapaamisen aikana toukokuun jälkipuoliskolla Helsingissä. Tapaaminen alkaa lounaalla, jonka jatkoksi pyritään järjestämään sotahistoriallinen retki Hankoniemen suuntaan. (Vaihtoehtoisena kohteena suunnittelussa Viron suunta.)

Kategoria(t): Kokoukset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.